Van harte welkom!

Zorgcentrum de Vleugels.
Al meer dan 10 jaar
gaan we samen dit engagement aan.

 

We willen jullie dan ook
van harte danken
voor alle mooie momenten

en voor alle steun
tijdens die voorbije jaren.

Beste Sympathisanten van de Nacht ter Engelen,

 

Ook dit jaar hebben we, uit respect voor ons publiek, geen gezondheidsrisico’s willen nemen en werd de volgende Nacht ter Engelen uitgesteld naar 9 december 2022.  Volgend jaar dus !

Dit is uiteraard geen reden om dit jaar ons hart niet te tonen voor de werking van Zorginstelling de Vleugels.  Onder het motto “Zorgen voor Zorg” werd binnen het Beschermcomité beslist om de opbrengst van de webshop 2021 toe te kennen aan het voltallige personeel van de Vleugels.

Op deze manier kunnen wij de 450 medewerkers een hart onder de riem steken en hen tonen dat wij oog hebben voor de extreme omstandigheden waarbinnen al deze mensen het laatste anderhalve jaar hun opdracht dienden te vervullen.

Elke medewerker zal begin volgend jaar een originele en een niet snel te vergeten attentie ontvangen.

 

Met enige trots en een zeer warm gevoel,
mogen we jullie de opbrengst meedelen
van onze verkoop via de webshop.

 

Het Beschermcomité bedankt iedereen
voor z'n steun en we wensen jullie
een goeie gezondheid.
Hopelijk kunnen we volgend jaar terug
op jullie steun rekenen.
Oprechte dank.

 

De Vleugels garandeert een kwaliteitsvolle en warme ondersteuning voor mensen met een beperking. De respectvolle omgang met elkaar steunt op gemeende hartelijkheid en positieve communicatie. Een groot verantwoordelijkheidsdenken voedt de kwaliteit van de zorg voor onze naaste. We zien het als onze opdracht om mensen met een beperking een waardevolle plaats in de samenleving te laten opnemen – in de overtuiging dat het contact en de ontmoeting met hen je verrijken als mens. Het geeft ons vleugels.